Altın Nasıl Eritilir

Altın Nasıl Eritilir ?

Altın doğada bulunan dünyanın en çok işlenen metallerinden biridir. Kıymetli sarı renkli bir metal olması ver doğada az miktarda bulunması nedeni ile oldukça değerlidir. Eskiden dünyaya göktaşı tarafından getirildiğine inanılırdır. Aslında dünyadan olmayan bu element magmada meydana gelen ve jeolojik hareketlilikle yeryüzüne çıkan yıldızlı bir değerdir. Atının değerli olmasının birçok önemi vardır.

Altının erimesi birçok farklı yöntem ile yapılmaktadır. Bunlar;

– Propan İle Altın Eritme: Propan içeriğinde 3 ayrı karbon ve 8 hidrojen bulundurur. Yanıcı olması nedeni ile metal eritmede kullanılır. Pişirme ve ısıtm dahil olmak üzere silindirler ile altın eritme işlemi yapılır. 3,595 derece olarak ısıtılan propan ısıtılır. Bu da altın için yeterli bir sıcaklıktır.

– Bir Meşale İle Altın Eritme: Yetkili bir kişi tarafından yapılması gereken bir eritme yöntemidir. Altın erime işlemi için belirli bir sıcaklık gereklidir. Bu sıcaklığı oluşturmak için meşale ile altın eritilebilir. Ateşe dayanıklı pota içerisine yerleştirilir. Atına sıcaklık torç olarak yönlendirilir.

Altın Kaç Derecede Erir ?

Altın sıcaklıkta eriyen metallerden biridir. Dünyanın en kıymetli metallerinden biri olması nedeni ile işlenen bir metaldir. Doğada nadir olarak bulunması nedeni ile de para birimi olarak de kullanır. Eski zamanlarda para birimi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Birçok şekle girebilen bir özelliği nedeni ile de kullanılan en değerli madendir.

Altın elementinin 1064 derecede eridiği bilinmektedir. Kaynama noktası ise 2700 derecedir. Kimyada Au sembolü olarak gösterilen parlak sarı, yumuşak ve kimyasal bir elementtir. Kolay işlenmesi nedeni ile ilkçağlardan beri ilgisini çeker.

Altın Evde Eritilir Mi ?

Altın element olarak kolay kolay tepkimeye girmediği için havadan etkilenmez. Paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Öte yandan asitlere dayanıklıdır. Saf hali ile de oldukça yumuşaktır. Bu özellikleri nedeni ile kolaylıkla dövülerek biçimlendirilir. Tarih boyunca insanlık için çok kıymetli olmuştur.

Yapısı gereği olmak üzere altın evde eritilmesi zor bir elementtir. Paslanmaz, donuklaşmaz, gibi özellikleri nedeni ile kıymetli olan element aynı zamanda evde eritilecek kadar basit değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir