Yeşil Ekonomi Nedir

Yeşil Ekonomi Nedir

Geçmişten günümüze insan kalkınma, kazanma ve üretme gibi amaçlarla doğayı kendine bir sermaye olarak görmüştür. İnsanın gelişimi ve değişimi doğrultusunda birçok ekonomik sistem geliştirilmiştir. Kapitalizmin karı tek amaç ve hedef göstermesiyle beraber insan,  doğaya daha önce hiç davranmadığı kadar kötü ve yıkıcı davranmaya başlamıştır. Bu durum dünyanın günden güne daha az yaşanılır bir yer olmasına yol açmıştır. Bu yıkıcı ekonomik sisteme tepki olarak yeşil ekonomi diğer adıyla sürdürülebilir ekonomi sistemi ortaya çıkmıştır. Yeşil ekonomi sürdürülebilir kalkınmayı yenilenebilir enerjiyle sağlamayı hedefler. Fosil yakıtlara alternatif olarak yenilenebilir enerji ve geri dönüşümü hedef gösteren bu sistem çevreye duyarlı olma konusuna dikkat çekmektedir. Tüm enerji tüketimlerinin doğal olması gerektiğini savunan sistem, doğal kaynakların kullanımının gerekliliğini savunmakla birlikte gelir adaletsizliklerinin azaltılması, sosyal projelerin faaliyete geçirilmesi gibi hususların da yeşil ekonomi sisteminin kapsamında olduğunu vurgulamaktadır. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi, biokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi alternatif olarak sunulan yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yeşil ekonomi kavramının yürütülebilmesi için özel sektör ve devlet bir arada çalışmalar yürütmelidir. Yeşil ekonominin yasal olarak desteklenme görevi devletlere, geliştirilip sermaye sağlanması görevi ise özel girişimcilere düşmektedir.  Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olarak kabul edilir. Gerekli teşvikler sağlandığında ve girişimler yapıldığında yenilenebilir enerji tüm Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamaya yetecektir.

One Reply to “Yeşil Ekonomi Nedir”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir